?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">联系我们-云南师范大学研究生招生网
   1. d
    当前位置: 首页 > 联系我们

    联系我们

    旉:12/08/26 09:33:08 来源: 作?ynnuzsc 点击:

                     

         
    【微信?/span>      

    微信名称Q?/strong>云师大招?/p>

    微信Pynnuzsc    【呈贡主校区?/span>      

    本科招生Q?/strong>

    电话Q?871-65910379

    0871-65912887

    传真Q?871-65910379

    研究生招生:

    电话Q?871-65910081

    传真Q?871-65910081

    地址Q云南省昆明市呈贡区聚贤?68?/span>

    邮编Q?50500

         
    【一二一西南联大校区?/strong>      

    本科招生Q?/strong>

    电话Q?871-65516256

    传真Q?871-65516256

    研究生招生:

    电话Q?871-65516027

    传真Q?871-65516027

    地址Q云南省昆明市五华区一二一大街298?/span>

    邮编Q?50092

         
                               


    ------分隔U?---------------------------
    推荐内容
    ҡϷ